Imants spitmachine

15-01-16

Ook 2016 beginnen we weer met een investering namelijk een Imants spitmachine die 40 cm diep kan spitten. Deze machine zal worden ingzet naast ons andere spitmachine's die ook 40 en 80 cm diep kunnen spitten.