Over ons

Beschrijving loon en aannemersbedrijf Jonker Terwispel:

In 1955 is Jonker Terwispel opgericht als fouragehandel door dhr. J. Jonker. In 1960 is daar het loonwerk bijge-komen. De activiteiten betroffen destijds vooral agrarisch loonwerk. In 1980 is de fourage gesloten. In 1987 is het bedrijf van rechtspersoon veranderd van eenmanszaak naar vennootschap onder firma met 2 vennoten (de heren S. Jonker en J. Jonker). In 2004 heeft dhr. J. Jonker zich teruggetrokken als firmant en is dhr. S. Jonker als eenmanszaak doorgegaan. De derde generatie Jonker heeft vanaf 2010 zijn intrede gedaan. Er is weer een VOF opgericht die bestaat uit de firmanten S. Jonker  JS. Jonker en J. Jonker

Op het bedrijf werken wij met een vaste enthousiaste groep medewerkers, in piekperioden wordt daarnaast gebruik gemaakt van oproepkrachten. Het bedrijf is sinds 1998 VCA-gecertificeerd en is sinds 2010 ook ISO-gecertificeerd.
 

 naar V.O.F. met 2 vernoten

Het bedrijf verricht de volgende activiteiten:

- Agrarisch loonwerk
* Graslandvernieuwing
* Ruwvoerwinning
* Maïsteelt
* Spuiten
* Mestaanwending

- Cultuurtechnisch en Aannemerswerk:
* Ruilverkavelingwerkzaamheden
* Aanleg sportvelden
* Uitvoeren van natuurontwikkelingsprojecten
* Grond-, weg- en waterbouw
* Sloopwerk
* Onderhoud wegbermen, sloten en watergangen
* Het verhuren en uitvoeren van kraan- en grondverzetwerkzaamheden

- Boomrooierij
* Zagen van bos(sen), moeilijke bomen, singels etc.
* Versnipperen
* Stobbenfrezen
* Sorteergrijper
* Boom klimmers
* Herbeplanting